Økonomitjenester

Paragon24 AS tilbyr tjenester innen regnskap, lønn og økonomi.
Ved hjelp av gode tekniske løsninger og solid fagkunnskap effektiviserer vi driften av din virksomhet.


Regnskapstjenester

 • Hovedbok, reskontro, anleggsregister
 • Elektronisk håndtering av fakturaer og bilag, scanning, ehf-fakturering og mottak
 • Fakturering
 • Betalingsformidling
 • Avstemming - (bank, reskontro, hovedbok)
 • Årsoppgjør
 • Ligningspapirer
 • Lønn
 • Periodevis lønnskjøring
 • A-melding
 • Terminvise forfall arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Lønnsavslutning
 • Oppfølging sykepenger


Rapportering/økonomistyring

 • Resultat/balanserapporter og reskontrorapporter
 • Rapportering innen forretningsområder
 • Prosjektregnskap
 • Avdelingsregnskap
 • Resultat- og balanseoppstilling. Kontroll av regnskap. Gi kommentarer på poster/avdelinger/selskaper som må/bør følges opp.
 • Ekstern- og internrapportering. Ved internrapportering sammenstilles data som er viktig for selskapet.